“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
En u zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en mijn last is licht”
– Mattheus 11:28-30

Activiteiten

06

Behalve het houden van kerkdiensten, zijn er meerdere gelegenheden om elkaar te ontmoeten of iets te ondernemen.
Zo is er iedere dinsdag- of woensdagochtend een huisgroep, waar we bidden, de Bijbel lezen of zingen, en met elkaar praten. Twee wekelijks op donderdagavond is er een mannenavond.
Eens per maand is er tijdens de preek op zondag een aparte tienerdienst, en eens per maand een jongeren Bijbelstudie. Onze gemeente ondersteunt daarnaast een zendingsproject in het buitenland. Daarvoor is er eens per 6 weken een collecte.

 

Voor bijbelstudies, artikelen en preken kun je naast deze website ook terecht op de website van Grace Communion International: www.gci.org