“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
En u zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en mijn last is licht”
– Mattheus 11:28-30

Hartelijk welkom op onze website!

We heten je van harte welkom om eens een kerkdienst van onze gemeente de Hoeksteen bij te wonen.
Wat kun je verwachten?

In een enthousiaste, huiselijke sfeer komen we samen om te bidden,
te zingen en naar een preek te luisteren.
Iedereen krijgt de gelegenheid om op een persoonlijke manier
God te eren en iets bij te dragen.

De kinderen luisteren naar een kinderbijbelverhaal
en kunnen lekker knutselen met een bijbels thema.
Dit gebeurt onder begeleiding van een volwassene.

De sfeer is open en er is ruimte voor inbreng van iedereen.

Na afloop kun je wat drinken en even bijpraten.

Als je op zoek bent naar een kerk of je wilt wat meer over de Bijbel weten,
is onze gemeente misschien iets voor jou.

Kom gerust eens vrijblijvend langs!

Onze kerkdiensten zijn live en met Zoom en worden wekelijks gehouden op:

Zondag van 10.00 tot 11.30 uur in zalencentrum “De Avezathen”
Daver 46, 4012 BC Kerk-Avezaath    (routeplanner)
aansluitend evt koffie/thee voor een nagesprek of gebed

Voor het laatste nieuws kijk op onze Facebook pagina

Voor inlichtingen kun je terecht bij:
Voorgangersechtpaar: Hans en Denise de Moei

De Hennepe 311, 4003 BC  Tiel, Tel: 0344-624177
Email:  demoei@solcon.nl

 

Grace Communion International

Doel van de Gemeenschap
De taak van de Kerk is de verkondiging van het evangelie van Jezus Christusb.275.275.16777215.0.stories.lifeline.mensen.gci_0061 en het ondersteunen van de leden bij hun geestelijke groei.Dit is een doel dat alle Christenen met elkaar delen. Het Evangelie bevat de boodschap dat God de hele wereld liefheeft en met  alle mensen ongeacht ras, taal stam of volk ,met zichzelf verzoent  en een persoonlijke relatie met hen aangaat als Abba Vader en  vergeving van zonde en eeuwig leven aanbiedt door JezusChristus

Missie van de Kerk
Het leven en delen van het Evangelie”

De Kerk streeft ernaar die missie te vervullen door:

  1. Het bouwen van gezonde op Christus gerichte gemeenten ,die veilige plaatsen zijn van aanbidding, vriendschap,geestelijke voeding en pastorale zorg.
  2. Het aanbieden van gezonde bijbels onderwijs ,door middel van gemeenten, moderne media en persoonlijke betrokkenheid op relevante en betekenisvolle manieren, voor mensen van verschillende achtergronden en leeftijden.
  3. Het in ons dagelijks leven doorgeven van Gods liefde aan een ieder, door het werk van de Heilige Geest.
  4. Het toerusten van mensen tot christelijke dienstbetoon door betrokkenheid bij het lenigen van noden in de gemeenschap, zodat het evangelie gekend, begrepen en ervaren kan worden.
  5. Het delen van het evangelie met de bredere christelijke gemeenschap in het besef dat  we van elkaar kunnen leren en dat de liefde van Christus geen denominale grenzen kent.

Lees ook:
de geloofsovertuiging van Grace Communion International online
of download de geloofsovertuiging in pdf formaat

slidesample 3