“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
En u zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en mijn last is licht”
– Mattheus 11:28-30

Home

Hartelijk welkom op onze website !
We heten je van harte welkom om eens een zondagdienst van onze gemeente de Hoeksteen bij te wonen. Er is tegelijk live zoom mogelijkheid met mensen die niet direct erbij kunnen zijn. Na de dienst kan er nagepraat worden met oa. koffie/thee.

Doordeweeks zijn er diverse groepen zoals: live/zoom huiskringen, gebedsgroepen, zangroep, Tiener-zoom groep. Tevens hebben we naast diverse App-groepen ook interactief zoom contact met mensen veraf wonen, minder mobiel zijn, eventueel even ziek zijn of in een risicogroep vallen.

Wilt u meer weten neem contact op met onze pastor Hans de Moei via telefoon 06 5337 2415 of via onderaan staande info.
We wensen U Gods zegen en wijsheid in deze crisistijden.

Wat kun je verwachten?

In een enthousiaste, huiselijke sfeer komen we samen om te bidden,
te zingen en naar een preek te luisteren. Iedereen krijgt de gelegenheid om op een persoonlijke manier God te eren en iets bij te dragen.

Voor kinderen, jongeren, jeugd?

De kinderen kunnen luisteren naar een kinderbijbelverhaal en kunnen lekker knutselen of een andere activiteit met een bijbels thema.
Dit gebeurt onder begeleiding van een volwassene.

Afbeelding16De sfeer is open en er is ruimte voor inbreng van iedereen.

Na afloop kun je wat drinken en even bijpraten.

Als je op zoek bent naar een kerk of je wilt wat meer over de Bijbel weten is onze gemeente misschien iets voor jou.

Kom gerust eens vrijblijvend langs.
Kijk op onze Facebook pagina voor het laatste nieuws.

Voor inlichtingen kun je terecht bij:

Voorgangersechtpaar:  Hans en Denise de Moei

De Hennepe 311, 4003 BC  Tiel  Tel: 0344-624177
Email: demoei@solcon.nl

Onze kerkdiensten worden wekelijks gehouden op:

Zondag van 10.00 tot 11.30 uur in zalencentrum “De Avezathen”
Daver 46, Kerk-Avezaath  (routeplanner)

Grace Communion International

Doel van de Gemeenschap
De taak van de Kerk is de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus en het ondersteunen van de leden bij hun geestelijke groei.Dit is een doel dat alle Christenen met elkaar delen. Het Evangelie bevat de boodschap dat God de hele wereld liefheeft en met  alle mensen ongeacht ras, taal stam of volk ,met zichzelf verzoent  en een persoonlijke relatie met hen aangaat als Abba Vader en  vergeving van zonde en eeuwig leven aanbiedt door JezusChristus

Missie van de Kerk
Het leven en delen van het Evangelie”

De Kerk streeft ernaar die missie te vervullen door:

  1. Het bouwen van gezonde op Christus gerichte gemeenten, die veilige plaatsen zijn van aanbidding, vriendschap, geestelijke voeding en pastorale zorg.
  2. Het aanbieden van gezonde bijbels onderwijs, door middel van gemeenten, moderne media en persoonlijke betrokkenheid op relevante en betekenisvolle manieren, voor mensen van verschillende achtergronden en leeftijden.
  3. Het in ons dagelijks leven doorgeven van Gods liefde aan een ieder, door het werk van de Heilige Geest.
  4. Het toerusten van mensen tot christelijke dienstbetoon door betrokkenheid bij het lenigen van noden in de gemeenschap, zodat het evangelie gekend, begrepen en ervaren kan worden.
  5. Het delen van het evangelie met de bredere christelijke gemeenschap in het besef dat  we van elkaar kunnen leren en dat de liefde van Christus geen denominale grenzen kent.

Lees ook de geloofsovertuiging van Grace Communion International online of download de geloofsovertuiging in pdf formaat