“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
En u zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en mijn last is licht”
– Mattheus 11:28-30

verhaal: David moet vluchten voor Saul

In de tijd van de bijbel was muziek heel erg belangrijk. Op elk feest werd er gezongen, en op allerlei instrumenten gespeeld. Van muziek wordt je vrolijk, daarom is er op een feestje ook altijd wel muziek want dan is iedereen vrolijk. Maar muziek is niet alleen voor als je vrolijk bent, nee als je verdrietig ben of heel boos dan kan muziek je helpen om weer rustig te worden. Luister maar naar het volgende verhaal.

Stephan werkt in het paleis van koning Saul. Een leuke baan? Nou nee, want Stephan is een beetje erg bang voor koning Saul. Als hij door het paleis loopt kijkt hij angstig om zich heen of koning Saul zich niet in een hoekje heeft verstopt.

Want Koning Saul kan zomaar ineens uit het niets heel boos worden. Zomaar! Om niks! En dan scheld hij Stephan uit voor rotte vis en andere nare dingen. En soms wordt koning Saul zo boos, dat Stephan bang is dat koning Saul hem zal doden. Nee, het is niet leuk om dienaar van koning Saul te zijn. Elke dag moet je op je hoede zijn, en goed je werk doen zodat koning Saul niet boos wordt op een fout die Stephan heeft gemaakt.

In het begin was Stephan erg trots dat hij uitgekozen was om dienaar bij koning Saul te worden. Maar dat was alleen in het begin. Toen was alles nog mooi en nieuw. Maar dat veranderde al heel snel, koning Saul kreeg last van sombere buien, en als hij eenmaal zo’n bui heeft nou dan is er geen land met de koning te bezeilen. Je kunt dan maar beter onzichtbaar zijn.

Maar vanmorgen, gebeurde er iets heel bijzonders. Er kwam een jongen het paleis binnen lopen, met een harp in zijn hand. Hij keek wat verlegen om zich heen. Hallo, ik ben David en ze hebben mij gevraagd of ik wat liedjes op mijn harp wil spelen voor koning Saul.

Stephan had wel medelijden met de nog jonge David. Stel je voor dat Koning Saul een boze bui kreeg. En dat hij David dan wat aandeed?

Maar toch brengt Stephan David snel naar de kamer waar koning Saul is. En gaat er dan zelf snel vandoor. Want nu zal je het beleven, nu wordt de koning heel erg boos en daar wil Stephan niet bij zijn.

Even later is Stephan toch wel nieuwsgierig, weet je wat hij gaat gewoon even stiekem aan de deur luisteren. Voorzichtig legt hij zijn oor tegen de deur. Hij hoort het zachte tokkelen van de harp, wat klinkt dat mooi. Hij kan zo wel uren blijven luisteren.

En luister, hoort hij dat nu goed? Hoort hij koning Saul nu lachen? Dat heeft koning Saul al in geen maanden meer gedaan. Het zachte getokkel van David geeft rust aan Koning Saul, de sombere gedachtes zijn verdwenen. Wat is dat fijn!

Vanaf die tijd, als ze merkte dat koning Saul somber werd riepen ze David, zodat door de muziek de boze buien van Saul verdwenen. En het leven aan het hof voor Stephan en de andere dienaren een stuk beter werd.

Jullie  zien dat muziek veel met een mens kan doen. We  hebben al gezien dat muziek je vrolijk maakt, of als je verdrietig of boos ben dat het je rustig maakt. Met de muziek van David was iets bijzonders aan de hand. David zong niet voor zichzelf of voor Koning Saul, nee hij zong en speelde voor God. De meeste psalmen die wij nu kennen, die zijn gemaakt door David. David was een muzikant voor God.

Nu in de kerk zingen wij nog steeds. We zingen om God te loven en te eren en te danken. Maar we zingen ook, om God antwoord te geven, of te vertellen hoe we ons voelen, door samen te zingen bemoedigen we elkaar.  En door te zingen, vergeten we niet dat God van ons houd.

God vraagt van ons om God centraal te zetten met wat wij doen en met onze woorden. Dat kan op verschillende manieren, ook door over God te zingen. Door God te aanbidden, geven wij antwoord op wie Hij is, op wat Hij doet, maar ook wat hij zegt en beloofd.

(C) Marleen van Tintelen