“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
En u zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en mijn last is licht”
– Mattheus 11:28-30

Privacy Statement Grace Communion International

Op de websites van Grace Communion International wordt om persoonsgegevens gevraagd. Bijvoorbeeld bij het contactformulier .Deze gegevens worden echter niet opgeslagen, maar zijn alleen zichtbaar in de door ons ontvangen email met uw verzoek. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of huisadres. Wij streven ernaar om in het werken met persoonsgegevens te voldoen aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en per mei 2018 aan de wet op de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG)

Grace Communion International  streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de websites van Grace Communion zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd. Om persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel u, op uw eigen verzoek, te kunnen informeren over Grace Communion International. Verzoeken om informatie over Grace Communion worden na een half jaar uit ons mailbestand verwijderd.

Alle aan Grace Communion International verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door de Kerk aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Grace Communion International gebruikt op haar websites geen ‘cookies’. (Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden.)

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Grace Communion  mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website worden geplaatst. LOW US

Recht op informatie. U hebt op elk moment het recht op informatie over de opgeslagen gegevens ,met betrekking tot uw persoon, zijn herkomst en ontvanger en het doel van de opslag.

Veiligheidsopmerking

Binnenkort worden de websites voorzien van een SSL certificaat, (https) waardoor de websites  beveiligd zijn tegen onderscheppen van informatie door derden, de door u verstrekte informatie wordt versleuteld verstuurd. 

Andere sites

Op de sites van Grace Communion International  treft u links aan naar andere sites. Grace Communion kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de/het privacyverklaring/privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Stichting Grace Communion International behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacy beleid van Grace Communion International

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: Stichting Grace Communion International, Postbus 1505,1300 BM Almere

N.B. Grace Communion heeft 2 websites:

www.gracecommunion.nl

www.gemeentedehoeksteen.nl