“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
En u zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en mijn last is licht”
– Mattheus 11:28-30

Onze visie

zie ook het artikel in  Tielse Stadkrant  (oktober 2019) en een interview met Groot Nieuws Radio (november 2019 , begint vanaf 0:34 min.)

Vanuit ons christelijke geloof zijn we overtuigd dat God van ieder mens houdt. Uit elke achtergrond, ras, kleur of cultuur.

Dit fantastische Goede Nieuws en Gods liefde en grote genade voor elk mens willen we  onder de aandacht brengen!. Ons motto is dat we het evangelie willen leven en doorgeven in ons persoonlijke leven; door liefde tot God en onze naaste.

Onze plaatselijke kerk de Hoeksteen is ontstaan door evangelisatie, bijbelstudies en gesprekken, vanuit onze moedergemeente Grace Communion International.

christianphotos2De grondslag van onze kerk is dat we samen geloven in de Here Jezus Christus en in Zijn Woord; de Bijbel. Jezus is gestorven voor de zonden van de hele mensheid en opgestaan uit de dood om voor eeuwig te leven. Hierdoor kunnen wij in relatie met Hem, de Vader en de Heilige Geest komen en hoeven we niet alleen te zijn in ons leven.

Als mensen zijn we onvolmaakt en door de hulp van de Heilige Geest mogen we groeien in liefde en karakter. Daarom biedt de kerk een warme, veilige sfeer, waar ruimte is om jezelf te zijn en om je op God te richten.

In onze gemeente komen mensen uit allerlei achtergronden, van protestant, katholiek en van baptist tot evangelisch en natuurlijk ook mensen die geen kerkelijke achtergrond hebben. Onze overeenstemming vinden we in het geloof in de Here Jezus Christus; zijn leven, dood en opstanding, en in het Woord van God, de Bijbel, als basis voor ons leven.

Verder vinden we het belangrijk dat iedereen op zijn of haar manier een bijdrage kan leveren aan de kerkdiensten, activiteiten, aan het gemeenteleven of aan evangelisatie.

Het voorgangerspaar wordt ondersteund in raad en daad door een kernteam.  Samen staan open voor feedback van gemeenteleden en gasten.

We willen graag sámen gemeente zijn.