“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
En u zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en mijn last is licht”
– Mattheus 11:28-30

Waarom Jezus

Jezus is uniek

Geen moment uit de aandacht van mensen verdwenen.

Hij heeft nooit een boek geschreven – maar toch zijn er over Hem meer boeken geschreven dan over wie ook ter wereld. Hij heeft nooit een lied gemaakt – maar miljoenen mensen zingen al eeuwen over Hem. Hij heeft nooit een school gesticht – en toch hebben alle opleidingen samen nooit zoveel leerlingen voortgebracht als Hij. Namen van Nobelprijswinnaars, staatshoofden en publiekssterren komen en gaan – maar Zijn naam wordt telkens opnieuw op de lippen van mensen genomen.

 We hebben het over Jezus Christus. Wat een Man, deze Jezus. Moet u zich voorstellen. Kwam tweeduizend jaar geleden ter wereld. Werd in een uithoek van het Romeinse Rijk grootgebracht. En werkte maar drie jaar in het openbaar. Toch is Hij geen moment uit de aandacht van mensen verdwenen.

Hij werd geboren uit een maagd, tegen alle natuurwetten in, maar dat wonder werd door praktisch niemand opgemerkt. Hij groeide onopvallend op in een timmermansgezin. Hij leefde in Israël, een onaanzienlijk klein landje. Hij was niet rijk of beroemd en bezat geen invloedrijke vrienden. Ook Zijn familie had geen status. Toch joeg Hij als baby de overheid de stuipen op het lijf. Als twaalfjarige jongen deed Hij geleerden versteld staan en als volwassen man deed Hij miraculeuze dingen. Hij veranderde water in wijn, liep over het water en suste de storm. In drie jaar tijd genas Hij meer zieken dan doktoren doen in hun hele carrière. Hij voorzag een menigte van voedsel. Hij had aandacht voor kinderen. Hij doorbrak een taboe uit die tijd door in het openbaar met vrouwen te praten. Hij kwam op voor de zwakken in de samenleving en stelde machtsmisbruik aan de kaak. Hij ging geen vijand uit de weg. De mensen dweepten met Hem.

Toch liet Hij Zich doelbewust aan het Romeinse gerecht uitleveren. Vrijwillig. Hij stierf de gruwelijkste marteldood die denkbaar is: Hij werd met spijkers opgehangen aan een houten kruis. Voordat Hij Zijn laatste adem uitblies, riep Hij: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” Daarna werd Hij in een rotsgraf begraven, 33 jaar oud. Dat leek het einde van een veelbelovende carrière. Maar na drie dagen werd Hij weer gesignaleerd. Allereerst door een vrouw, vervolgens door enkele leerlingen en later door wel vijfhonderd mensen. Voor Zijn sterven had Hij diverse keren gezegd dat Hij uit de dood zou opstaan, nadat Hij Zijn kruisweg was gegaan. En zo gebeurde het.

Wie is deze Man? Uit alles valt op te maken dat er een geheim achter Jezus’ optreden schuilt. Wat Hij deed is volstrekt uniek en nog steeds van betekenis. Hij zorgde voor de allergrootse verandering die maar denkbaar is. Hij ging de onderste weg en keerde de dood om in een overwinning voor het leven. Hij is Zélf het grote geheim.

Er is niemand die in alle ernst de wereld voor zichzelf opeiste…
Er is niemand die ooit beweerde te zullen sterven voor alle mensen…
Er is niemand die met klem verzekerde dat hij zou opstaan uit de dood…
Er is niemand die beloofde dat hij zijn geest zou uitstorten…
Er is niemand die zei dat hij uit de hemel terug zal komen om iedereen te oordelen…

Niemand – behalve Jezus Christus.

Jezus is uniek. Hij is door God aangewezen, wordt door engelen geëerd, door mensen aanbeden en door duivels verafschuwd. Geen andere naam wordt zo diep gevreesd, zo vaak vervloekt en zo intens aangeroepen.

Hij is niet gekomen om ons een manier van leven te leren; Hij is het leven zelf. Wie op zoek gaat naar het leven, zal Jezus vinden.
Hij is niet gekomen om Zijn waarheden naast andere waarheden te stellen; Hij is de waarheid Zelf. Wanneer iemand het aandurft met de waarheid, zal hij bij Jezus uitkomen.

Hij is niet gekomen om de liefde te bezingen; Hij heeft lief. Wat u ook van mensen verwacht, bij Jezus vindt u wat u aan liefde zoekt.
Hij spreekt niet over nobele mensen die iets van zichzelf moeten opofferen; Zijn eigen overgave was een totaal offer. Wanneer u zoekt naar het goede, zult u ontdekken dat Jezus het beste gaf.

Hij zegt niet dat iedereen er het beste van moet maken om vervolgens onmogelijke eisen te stellen; Hij droeg de hele wereld en alle mensen met al hun lasten. Als u rust wilt vinden, moet u bij Hem zijn.
Hij verklaart niet waar het kwaad vandaan komt of waarom er lijden bestaat; Hij bestraft het kwaad en neemt het lijden op Zich. Hoe diep u ook gezonken bent, Jezus ging dieper.

Hij componeert geen volmaakte muziek, schildert geen ultiem schilderij, schrijft geen wereldliteratuur; Hij is Zelf volmaakt in heel Zijn wezen. Ons verlangen naar volmaaktheid wordt daarom alleen door Hem optimaal bevredigd.

Hij is niet gekomen om iets nieuws over God te beweren; Hij is God Zelf. Geen mens, geen boek, geen mantra of visioen kan duidelijk maken wie de Here God is. Alleen Jezus Christus kan dat. Wie Jezus leert kennen, kent God. Daarin is Hij uniek.

Jezus zegt alles over God en mensen. Er is nooit iets belangrijkers over God gezegd dan dat God is als Jezus. En er is nooit iets belangrijkers over mensen gezegd dan dat mensen mogen worden als Hij. Daarom werd God een mens in Jezus Christus. Hij bewerkte een unieke eenheid: God en mensen kunnen samen zijn. U en ik mogen één zijn met God, dankzij Jezus.

Ik vind het een voorrecht om mijn verwondering over de Here Jezus Christus met u te mogen delen. Ik hoop en bid dat het een ontdekkingstocht wordt die bij u, net als bij mij, zal uitmonden in aanbidding!

Willem de Vink
Bron: Groei
(van website EO)