“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
En u zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en mijn last is licht”
– Mattheus 11:28-30

Activiteiten

06

Behalve het houden van kerkdiensten, zijn er meerdere gelegenheden om elkaar te ontmoeten of iets te ondernemen.

Zo is er wekelijks op dinsdagochtend van 9.30-11.00 uur  en twee wekelijks op donderdagavond van 19.30-21.00 een huisgroep. Tijdens de huisgroepen is er tijd voor gebed, aanbidding (zingen), Bijbelstudie en gesprek. Beide huisgroepen worden gehouden in christelijk centrum TOV aan de Binnenmolenstraat 8 in Tiel. Tijdens schoolvakanties zijn er geen huisgroepen.

We houden ook geregeld tiener- en jongerendiensten. Kijk voor de actuele data bij de agenda van deze website. Onze gemeente ondersteunt daarnaast het armoede- en evangelisatieproject van TOV. Daarvoor is er eens per 6 weken een collecte tijdens onze kerkdienst.