“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
En u zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en mijn last is licht”
– Mattheus 11:28-30

God, corona en jij

Alles gaat nu over corona. In elke nieuwsuitzending, tijdens bijna elk tv praatprogramma, in alle kranten, steeds maar weer nieuwe nieuwsfeiten over het virus dat ongestoord en ongehoord wereldwijd zijn gang gaat en landen stil legt. Sommige mensen worden al corona moe en sluiten zich er voor af. Wel voor te stellen, want als je zelf niet ziek bent en je salaris of uitkering loopt gewoon door en als je jezelf ook nog eens goed weet te vermaken, wat is er dan zo vreselijk erg aan deze hele toestand?

Corona beheerst ons leven, je ogen kun je er niet voor sluiten, maar je kunt ook verdrinken in de onophoudelijke stroom van informatie.

Ik ben met mijn vrouw voorganger van de kerk waarvan je nu de webpagina bezoekt. Iedereen die ik spreek praat over wat corona met hem of haar doet. Het hangt van je werk, leeftijd en gezondheid af hoe bedreigd je je voelt. Iedereen maakt zich wel ergens zorgen om nu.

Is God soms boos of zo?

Als christen krijg ik, omdat ik in een God geloof, ook wel vragen op me af. “Is God soms boos of zo?” Ik ben al lang gelovig en zo heb ik God niet leren kennen. Ik ervaar juist veel vriendelijkheid, warmte en zorgzaamheid van Hem. Ik zou er ook niet tegen kunnen als God boos op me zou zijn en dan corona op me afstuurt. En de kans dat ik het dan ook nog zou krijgen is gering, want ik ben niet oud, heb geen overgewicht en geen onderliggend gezondheidsprobleem. Als God nu boos zou zijn en met corona de mensheid straft, waarom treft Hij dan voornamelijk oude mensen die al een gezondheidsprobleem hebben? In de Bijbel zie ik een God aan het werk die juist voor zwakke en zieke mensen is gekomen om ze te helpen en niet om ze uit boosheid te doden.

Straft God slechte mensen?

Tja, als je kinderen hebt dan geef je ze af en toe straf omdat ze een grens hebben overschreden. Heb je een hond die ongehoorzaam is dan geef je ook straf want dat helpt. Straffen en belonen werkt goed bij honden. Maar als God mensen zou straffen vanwege slecht gedrag, hoeveel mensen hou je dan uiteindelijk nog over op aarde? Ik denk nul, want volmaakte mensen bestaan nu eenmaal niet.

Ook lees ik in de Bijbel dat Jezus al onze zonden en zwakheden op zichzelf genomen heeft en alle gevolgen van de zonde heeft gedragen. Hij stierf aan het kruis zodat hij alles wat niet goed is aan de mens mee kon nemen naar het graf. Jezus is het keerpunt in de geschiedenis van de mensheid. Na de opstanding van Jezus is er een nieuwe boodschap de wereld in gegaan.

Boodschap van hoop

De jaartelling is gebaseerd op de geboorte van Jezus, een soort nieuw begin voor iedereen. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is begonnen. Een nieuwe tijd en een nieuwe boodschap. Jezus sprak graag en vaak over het Koninkrijk van God. Een koninkrijk van vrede en welvaart, van gezondheid en overvloed. Past corona daarin? Nee, corona is geen onderdeel van het koninkrijk van God. Er zijn virussen overgesprongen van het dierenrijk naar het mensenrijk. Er is een grens overschreden waardoor iedereen nu gevaar loopt. Dat soort dingen gebeuren niet in Gods koninkrijk.

God is dus niet boos en Hij deelt ook geen gemene straf uit. Wat doet Hij dan wel? Hij is op aarde aanwezig met hulp, woorden van troost en bemoediging, Hij werkt door de mensen heen die in de zorg werken, die op zoek zijn naar een vaccin, die nu ziek zijn door corona en die bang zijn.

 Je ziet eenheid ontstaan tussen mensen, gezinnen zijn nu bij elkaar, bedrijven werken samen, overheden bieden hulp. Het woord saamhorigheid, eenheid en liefde krijgt meer betekenis en inhoud. Als je gelooft dat het goede van God komt en het slechte van de duivel dan raak je onder de indruk van de goede dingen die je ziet gebeuren.

En stel nou dat het goede steeds meer invloed in deze wereld krijgt en het slechte steeds minder, zouden we dan niet een betere wereld krijgen?

Jezus en jij

In de Persoon van Jezus zie je God aan het werk. Jezus is begonnen met praten over het goede nieuws van het Koninkrijk van God, en er wordt nog steeds over gepraat. Ik praat er ook graag over en mijn vriendengroep ook. We zetten ons met zijn allen in om vrede te brengen, oplossingen te zoeken en elkaar te helpen om verkeerde gewoonten en manieren van leven te veranderen.

Deze tijd van coronastress en door corona stilgezet zijn, heeft ook voordelen. Je gaat kijken waar je staat, wat je wilt met je leven, waar je uit wilt komen, waar je in wilt investeren, waar je je voor in wilt zetten. Welk leven is het waard om geleefd te worden door jou en mij? Ik denk dat je niet om Jezus heen kan. Als de jaartelling op zijn leven is gebaseerd, dan is het toch zeker interessant om van Jezus meer te weten te komen.

Meer informatie?

Ik doe mijn hele leven al onderzoek naar de Persoon van Jezus. Wat heeft Hij gezegd, wat deed Hij, en wat gebeurt er nog steeds in zijn Naam. Als je ook interesse in Jezus hebt gekregen dan wil ik graag met je in contact komen. Bel, app of mail me en we praten verder.

Ik ben Hans de Moei, mijn email is demoei@solcon.nl en mijn telefoonnummer is 06 – 53 37 24 15

Ik hoor graag van je,

Hans