“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
En u zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en mijn last is licht”
– Mattheus 11:28-30

Je bent het waard!

Roza* raakte zwanger als tiener. We namen haar in huis en hielpen haar financieel. Inmiddels gaat het goed met Roza. Ze heeft haar studie afgemaakt, werkt, en woont zelfstandig met haar dochtertje in een flat.

 

We leerden Mark* kennen toen hij net uit de gevangenis kwam. Hij had een baantje nodig, en wij boden hem die kans. Hij mocht in ons bedrijf werken. Na een half jaar bleek, dat hij regelmatig een greep in de kas deed.

 

Tja, als je alles van tevoren weet…

 

Je kunt je soms afvragen of het wel zin heeft om mensen te helpen. Vooral mensen zoals Mark!

Die misbruik van je goede bedoelingen maken. Zulk onverantwoordelijk gedrag zorgt er natuurlijk niet voor dat je enthousiaster wordt.

En soms nemen mensen je hulp wel aan, maar blijven ze zelf heel passief, waardoor er niets verbetert.

Moet je er dan maar mee ophouden? Of liever: helemaal niet aan beginnen?

 

Je kunt niet altijd weten wat iemand met je hulp gaat doen. Maar als dat je weerhoudt om een ander te helpen, plak je eigenlijk al van tevoren een etiket op die persoon, zo van: die zal het wel niet waard zijn! Dat is ook niet helemaal fair.

Bovendien heeft hulp een veel grotere kans van slagen als je vertrouwen in de ander uitspreekt. Als je er positief aan begint.

 

Jezus liet iets onvoorwaardelijks zien in zijn hulp aan mensen. Hij nam Judas aan als zijn discipel. Hij ging op bezoek bij Zacheüs, een landverrader, en gaf hem respect. Hij gaf iedereen te eten en genas mensen die bij hem kwamen. Bij Jezus hoefde niemand eerst te bewijzen dat hij het waard was om geholpen te worden. In Zijn ogen was iedereen het waard.

 

Daarnaast sprak Jezus mensen ook aan op hun verantwoordelijkheid. “Als je dezelfde fouten blijft maken, wordt je situatie uiteindelijk nog erger dan hij was”, zei hij tegen een man die hij net genezen had (in Johannes 5). En de massa die achter hem aan liep om opnieuw te eten van hem te krijgen, vertelde hij: “Kom niet voor eten, dat maar tijdelijk is en vergaat, maar kom voor wat echt belangrijk is”.

Jezus laat zien, dat onvoorwaardelijke hulp geven en een verantwoordelijke reactie daarop vragen hand in hand kunnen gaan.

 

Bron: Discipleship Journal

 

 

 

*De voorbeelden van Mark en Roza zijn fictief

 

 

Leading zin: Bij Jezus hoefde niemand eerst te bewijzen dat hij het waard was om geholpen te worden.