“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
En u zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en mijn last is licht”
– Mattheus 11:28-30

Jouw erfenis!

Wat is je grootste ambitie in het leven?

 Heb je er ooit wel eens bij stilgestaan? Welke erfenis je achter zult laten? Hoe zal je herinnerd worden?

Ik las ooit een verhaal van een missionaris in China, die een leven leidde van zoveel liefde en zelfopoffering, dat het de hardste harten rondom haar verzachtte. Zelfs mannen wier leven was doordrenkt van kwaad en wreedheid, wier harten koppig en minachtend waren voor de dingen van God, werden gewonnen door de  invloed van de vriendelijke en aangename manieren van deze vrouw. Ondanks dat ze slechts één kleine vrouw was, hadden aan het einde van haar leven velen Jezus aanvaard als hun Heer en Redder, omdat zij de liefde van Jezus helder zagen schijnen door haar liefde en vriendelijkheid aan anderen.

De Chinezen hadden haar de bijnaam ‘Degene Die Liefheeft’ gegeven.

Als mensen dat zouden kunnen zeggen van jou, zou dat niet een geweldige erfenis zijn?

Allan Frankcom