“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
En u zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en mijn last is licht”
– Mattheus 11:28-30

Vergeven

“En zo ontdekte ik dat noch onze vergeving, noch onze goedheid de genezing van de wereld kan bewerkstelligen, maar dat het Gods vergiffenis moet zijn.” Dit zijn de woorden van Corrie ten Boom, toen zij door de liefde en genade van God een SS-er, een bewaker van haar vroegere vrouwenkamp in concentratiekamp Ravensbrück,.de hand schudde.

Niet omdat ze het wilde, maar uit gehoorzaamheid aan God. En toen ze het deed, schonk God haar Zijn genade van vergeven. Ze kon ze de man zelfs als mens liefhebben.

Vergeven is niet zo gemakkelijk. Ook als je met je verstand wilt gehoorzamen, is er dat onbewuste gedeelte met nog zoveel opgeslagen pijn en verdriet. Pijn en verdriet die soms met volle kracht naar boven kunnen komen, waardoor het is alsof je nooit hebt vergeven. Wat ik zelf van het verhaal van Corrie ten Boom heb geleerd is dat je pijn en verdriet niet kunt verdringen. Vergeven is niet hetzelfde als vergeten. Het is juist doordat je je pijn en verdriet erkent dat je mag vergeven. Je besluit om het verdriet niet meer vast te houden. Je besluit om vrij te worden van bitterheid en haat. Vergeving wordt ook wel eens een daad van genade aan jezelf genoemd.

Wat ik ook geleerd heb van het verhaal van Corrie ten Boom is dat ik het niet uit mij zelf kan doen. We kunnen ons zelf leren om zaken achter ons te laten of die weg te stoppen. Zand erover. Maar God gaat een stap verder. Corrie werd geconfronteerd met zaken die ze achter zich had gelaten. En dan is daar de SS-er van het kamp. De man die alle pijn en verdriet uit die periode van het kamp vertegenwoordigde. Corrie kon niet weglopen. Hij stak zijn hand naar haar uit, omdat God hem vergeven had. En nu vroeg God hetzelfde van haar. Ze besefte ineens dat ze hem niet de hand kon schudden. De verschrikkingen die in het kamp waren gebeurd waren te zwaar.

God wil onze zonden verwijderen, maar ook de zonden die ons zijn aangedaan. En er is maar een antwoord op. Erkennen dat er zonde is, erkennen dat er vergeving nodig is en dan pas kan er ook genezing en verzoening plaatsvinden. Wat Corrie ten Boom hier leert is dat vergeven een stap in gehoorzaamheid is. Corrie ten Boom vraagt God om hulp. Ze beseft dat haar haat en boosheid ook zondig zijn. Zij vraagt om vergeving en omdat God haar heeft vergeven moet zij nu ook deze man vergeven. En misschien is dat wel het moeilijkste. Gehoorzamen in het onmogelijke en jezelf even opzij zetten, zodat Hij je kan bevrijden. Dan gebeurt het wonder: ze heeft haar vijand lief. Het is niet haar liefde, maar de liefde van God die vergeeft en geneest.

Vergeven betekent niet dat alle problemen meteen zijn opgelost. Sommige mensen willen niet vergeven worden. Anderen kunnen en willen zich niet verzoenen. En soms zijn de mensen die je pijn hebben gedaan al overleden. Vergeving hangt daarom, God zij dank, ook niet af van degene die de vergeving ontvangt of niet wil of kan ontvangen. Vergeving is een bewuste keuze om op grond van Gods genade jou van de ander vrij te maken. Als je niet vergeeft, ben je nog steeds in de macht van de ander. De ander bepaalt jouw gevoelens en emoties. De ander beheerst een deel van jouw leven. Daarom wordt vergeving ook wel loslaten genoemd. Alleen loslaten is een begin. Wat God wil is dat we de ander ook lief kunnen hebben. Dat is heel moeilijk. En menselijk gezien onmogelijk in veel situaties. Als iemand in tranen is van spijt, dan  vergeef je die persoon al bijna zonder er over na te denken. Je voelt met de persoon mee en ziet ook zijn lijden. Maar als iemand geen berouw heeft en je zelfs blijft pijn doen, dan is dat heel moeilijk. Voor alle duidelijkheid: vergeving is nooit het toestaan van zonden! De bedoeling is juist om jezelf en de ander vrij te maken van zonde. Daarom moet je soms ook grenzen stellen. Waar het om gaat is de gezindheid van je hart.

Net als God wil je dat niemand in de zonde blijft. Net als God wil je dat de ander Gods genade leert kennen. Je vergeeft omdat God jou vergeven heeft. Je wilt verder leven in vrede waar het maar mogelijk is, omdat God jou ook vrede geeft. Wat Corrie ten Boom zegt is zo waar. Het moet Zijn vergiffenis zijn. We hoeven er alleen maar om te vragen en Hij schenkt het aan ons en door ons aan anderen.

Lamberta