“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
En u zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en mijn last is licht”
– Mattheus 11:28-30

Het effect van hoop

Er is een onderzoek gaande onder kinderen over de manier waarop ze zichzelf en de wereld om hen heen beleven. De resultaten zijn opmerkelijk.

 

Bruce Wydick, professor in de economie en internationale studies in San Francisco, leidt het onderzoek. Zo is aan arme kinderen gevraagd om een tekening te maken van zichzelf in de regen. Dezelfde opdracht is ook gegeven aan kinderen die in een sponsorproject zijn opgenomen.

De arme kinderen tekenden zichzelf vaak zonder kleren, zonder paraplu, en verdrietig of boos in de regen. De gesponsorde kinderen maakten een veel positievere tekening van zichzelf. Blij, met een paraplu boven hun hoofd en met kleren aan. En met een zonnetje achter de wolken.

 

Uit zijn onderzoek is gebleken, dat het sponsoren van kinderen in ontwikkelingslanden bijzonder veel resultaat geeft. Het blijkt zelfs één van de meest effectieve manieren te zijn om mensen uit de armoede te halen. Van de gesponsorde kinderen behaalt 27-40% meer hun middelbare schooldiploma, en 50-80% meer een universiteitsdiploma, dan hun niet gesponsorde leeftijdsgenootjes. Ook blijken ze 14-18% meer kans te hebben op een baan met salaris, en 35% meer kans op een kantoorbaan of een vergelijkbare baan. Veel gesponsorde kinderen worden zelf onderwijzer, en ze behalen eerder een positie van leiderschap in de maatschappij en de kerk.

(dit onderzoek is uitgevoerd door Bruce Wydick, bij een grote, internationale christelijke kindsponsor organisatie; Compassion. Zie hun website voor het totale onderzoek).

 

Waarom werkt dit soort ontwikkelingswerk zo goed?

Bruce stelde zelf die vraag aan Wess Stafford, de oprichter van Compassion, tijdens een ontmoeting waarin hij de resultaten van zijn onderzoek presenteerde.

“Hoop”, zei Wess Stafford.

Als iemand arm is, en je geeft hem geld, dan verbeter je zijn situatie. Je haalt hem uit de armoede. Maar je haalt de armoede misschien niet uit hem. In zijn innerlijk is de kans groot dat hij zichzelf blijft zien als een afhankelijk persoon, als een arme die zelf niet in staat is om zijn situatie te veranderen. Als je daarentegen een kind van jongs af aan kleding, onderwijs, voedsel, gezondheid, een verantwoordelijke opvoeding en een positieve omgeving geeft, ontvangt het kind hoop; het gaat positiever over zichzelf en zijn omgeving denken. Naarmate een kind opgroeit, en de resultaten zichtbaar worden, neemt de hoop toe. Het kind durft te dromen, actie te ondernemen, zijn best te doen. Het ziet zichzelf niet langer als een hulpeloze arme.

 

Het effect van hoop is onvoorstelbaar.

En ook jij kunt daar zomaar een cruciale rol in vervullen. Voor kinderen in ontwikkelingslanden, en ook in je eigen omgeving. Door te geloven in een ander, zijn of haar potentieel te erkennen, aan te moedigen, en mee te helpen om het mogelijk te maken, kun je een verbazend effect hebben. Hoe jonger iemand is, hoe ontvankelijker. Maar zelfs voor volwassenen en ouderen is het een goede benadering. Geef jouw gift van hoop aan anderen, je geeft er iets heel waardevols mee!

 

(Bron: Christianity Today, juni 2013)

 

Leading zin: Het kind durft te dromen, actie te ondernemen, zijn best te doen. Het ziet zichzelf niet langer als een hulpeloze arme.