“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
En u zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en mijn last is licht”
– Mattheus 11:28-30

Vrij om te leven

Door
Mak ChewYeng,

Fladderende vlinders die elkaar in cirkels achterna zitten zijn altijd een bron van vreugde! Terwijl ze de hele dansvloer van trillende bloemblaadjes voor zichzelf opeisen, roepen hun speelse capriolen in ons het gevoel van vrijheid op.

 

Misschien is dit hun vreugdedans voor het nieuwe leven, omdat hun lange donkere leven in de pop nu achter hen ligt.

Jij bent ook, door Jezus Christus, uitgenodigd om mee te doen aan die Grote Dans van het leven! Als je kiest voor Hem ontvang je de Heilige Geest bij de doop; je Toegangspas. Als je Jezus vertrouwt en aanneemt als je Redder van jouw lange donkere leven van zonde, krijg je toegang tot het koninkrijk van het Licht. Je bent binnen! En als je Gods oprechte liefde voor jou blijft vertrouwen en aanvaarden, leer je Hem steeds beter kennen. In feite zegt God jou: “Ik ken je al door en door. Nu wil ik dat je Mij leert kennen”— als hemelse pappa die je wil beschermen en voor je zorgen, als de Liefde van je ziel, die trouw is en je koestert. Dit is echt leven! Het eeuwige leven begint al in jou door Christus![1]  Je bent vrij!

 

Gratis

Onze christelijke vrijheid begint met het besef dat we onze redding niet hoeven te verdienen door goed gedrag, door gehoorzaamheid aan regels.[2] Eén van de belangrijkste voorrechten van deze vrijheid is dat schuldgevoel door een schuldig geweten geen grip meer op ons heeft. In plaats daarvan kunnen we nu genieten van de onuitsprekelijke vreugde van vergeving, acceptatie en toegang tot God, door de Heilige Geest in ons.[3]

Dit gezegd hebbende, moeten we er wel aan herinnerd worden dat onze christelijke vrijheid geen vrij zijn is van alle grenzen en beperkingen. We kunnen deze nieuwe vrijheid niet gebruiken om onze oude zondige egocentrische manier van leven goed te keuren. Ware christelijke vrijheid en verstikkend egocentrisme staan lijnrecht tegenover elkaar.

Als we aan onszelf worden overgelaten, dalen we automatisch af naar toegeven aan onze menselijke verlangens, die helaas karakterfouten zijn – lust en hebzucht naar macht en naar plezier. Ze beginnen als zondige praktijken en worden dan onze gewoontes, vervolgens onze keuzes en uiteindelijk onze karaktereigenschappen. Natuurlijk is de lokroep om ons verlangen naar plezier te bevredigen altijd aanwezig – door vermaak, eten, drugs en seks. Alleen wanneer we de kracht krijgen van de Heilige Geest, kunnen we vrij kiezen om onszelf ervan te weerhouden te zondigen. Hoe? Als we, met Gods hulp, “iedere gedachte krijgsgevangene maken om haar aan Christus te onderwerpen” [4]—stukje bij beetje, dag na dag.

Dat is goed nieuws! De Heilige Geest in ons maakt ons vrij van dit op onszelf gerichte leven om een God-gericht leven na te streven.

 

Nieuw leven

Dit nieuwe leven weegt dingen en situaties af tegen Gods waarden en hun belang wordt bepaald door waar zij passen in Gods bedoeling met ons. Bijvoorbeeld, het belang van gezondheid en welvaart in dit leven is radicaal verschillend in elk van deze twee levensstijlen. Dingen waar we eerst naar smachtten – bezittingen, aanvaarding en bewondering van vrienden – hebben nu hun grip op ons verloren. We zijn vrij gekomen van wat Malcom Muggeridge noemt “de donkere kleine kerker van ons eigen ego” en kunnen nu onze levensenergie besteden aan dingen die echt belangrijk zijn.[5] Zo moeten we onszelf liefhebben.

Onze christelijke vrijheid bevrijdt ons om de behoeftige en kwetsbare mensen om ons heen te dienen. Eens grepen we misschien elke gelegenheid aan om dingen tot ons eigen voordeel aan te wenden; nu zijn we in staat om te werken ten gunste van andere mensen— zonder bijbedoelingen. Het is puur een uiting van leven gevende Liefde vanuit ons binnenste, en we proberen hier geen eer voor te krijgen omdat het God is die dit in ons doet, niet wijzelf.

Deel hebben aan dit nieuwe leven is beloning genoeg! Dus de volgende keer als een fladderende vlinder ons pad kruist, laten we er dan bij stil staan dat wij nu vrijheid van denken en vrijheid van daden hebben gekregen. We zijn vrij om het leven nu te leven! ❏

 

1.  Johannes 17:3

2.  Galaten 2:16, 3:2-3

3.  Romeinen 5:1-2

4.  Filippenzen 3:18-21, 2 Korinthiers 10:5

 

(Lifeline nummer 1, maart, april, mei 2013)